Klinik Psikolog Gizem Savruk
Close-up of therapist hand writing notes during a counseling session with a single woman sitting on a couch in the blurred background.enneagram of personality - nine distinct types

Bireysel Terapi

Hayat, engebeli arazide araba kullanmak kadar zor deneyimlerle dolu olabiliyor. Bu engebeli yol, bazen kendimizle ya da çevremizle kurduğumuz bağın kopmasına yol açabiliyor. İçinden çıkamadığımız düşünceleri, duyguları doğuruyor. Bazen de vücudumuzda fiziksel olarak hastaymışız gibi tepkileri ortaya çıkarabiliyor. Bu engebeli yolda ilerleyebilmek; bağlarımızı arttırabilmek, duygularımızı fark edebilmek, düşüncelerimizle aramıza mesafe koyabilmek için bir rehbere ihtiyaç duyabiliyoruz.

Bu noktada bireysel terapi, destek duyduğunuz noktalarda bir yol haritası belirleyip sizi farkındalık yolculuğuna çıkarmayı hedefler. Bu yolculuk, sorunlarınızı öncelikle keşfetmenizi, duygularınızla, bedeninizle, düşüncelerinizle bağ kurmanızı sağlar. Ardından bu zorlu süreçler için beceriler kazanmanız hedeflenir. Bireysel terapi, sizi bir yolculuğa davet eder. Bu anlamda; sadece psikolojik sorunlarınız için değil, kendinizi keşfetmek, duygularınızı anlamlandırmak, kendinize şefkatli davranabilmek için de bireysel terapi hizmetine başvurabilirsiniz.

Bireysel Terapide Terapist Nasıl Seçilir?

Bireysel terapi, bir yolculuktur. Kendiliğini keşfetme, duygularına alan açabilme, bedenini tanıma yolculuğudur. Ayrıca belli beceriler kazanacağı bir öğrenme merkezidir. Bu yolculuk bazen kolay bazen zorlayıcı olabilmektedir. Bu yolculuğa eşlik edecek terapist; kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak, kişiye kendisini rahat hissettirebilecek bir terapist olmalıdır. Bu bağlamda; 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme hizmetinden yararlanarak terapistin, ihtiyacınız olan terapi sürecini karşılayıp karşılamayacağı hakkında değerlendirme yapabilirsiniz.

Bireysel Terapi Nasıl İlerler?
 • Bireysel seanslarda terapist ve danışan seansı baş başa olarak gerçekleştirir.
 • Yaklaşık 45 dakika boyunca sürer.
 • Terapi seansları, haftada bir kere yapılandırılıyor olup bu sıklık ihtiyaca göre şekillenebilir. 
Bireysel Terapi Ne Kadar Sürer?
 • Terapi süreci her birey için biriciktir, özeldir. Bu sebeple kişiden kişiye değişiklik gösterir.
 • Seansın süresi ve sıklığı terapistin çalıştığı ekole ve danışanın ihtiyacına bağlı olarak değişebilir. 
Bireysel Terapide Hangi Alanlar ile Çalışıyorum?
 • Depresyon
 • Takıntı ve Saplantılar (Obsesif ve Kompulsif Bozukluk/OKB)
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Yeme Bozukluğu
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Özgül Fobi
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğu
 • Yas Danışmanlığı
 • Motivasyon Eksikliği
 • Değişime Ayak Uydurma
 • Akademik Endişeler
 • Değersizlik Duygusu
 • Güven Problemleri
 • Öz güven Sorunu
 • Yaşam Amacı